Forsikring

Charter forsikring

uniqa cooperationpartner H 120

Økonomisk sikkerhet under ditt seilas leveres i samarbeid med UNIQA. Forsikring kan kjøpes av oss eller direkte gjennom UNIQA. Under finner du en oppsummering av de ulike forsikringene gjennom UNIQA. For betingelser og ytterligere informasjon, vennligst besøk deres hjemmesider.

 

Charter depositums forsikring

Premie: fra 7,00 % av depositumet
Minimum premie: 50,00 €
Egenandel ved skade: 10% av depositumet, minimum 100,00 € per skade.

Hva dekkes?
It is insured if the deposit is retained by the owner / charter company in the case of
* Tap eller skade av båt grunnet ulykke, synking, brann, lynnedslag, eksplosjon, tyveri, innbrudd eller skade forårsaket av naturkatastrofe.
* Regatta seiling er også inkludert i forsikringen. 

Notat: Charter depositumet må fortsatt reserveres/betales i båthavnen. Dersom depositumet holdes igjen av årsaker som nevnt over, betales ut beløpet direkte fra forsikringsselskap til deg som forsikringstaker.

 

Charter avbestillings forsikring

Premie: 5,00 % av den totale båt leien
Minimum premie: 50,00 €
Ingen egenandel

Hvem er forsikret?
*Skipper og mannskap er forsikret

Hva dekkes?
Følgende dekkes
* avbestillingskostnader som skyldes plutselig og alvorlig sykdom, samt ulykke eller død av en forsikret person eller hans/hennes nære familiemedlem. 
Forsikringen gjelder for én charter leie..

 

Charter leiebeløp forsikring

Premie: 2,10 % av den totale båt leien
Minimum premie: 60,00 €
Ingen egenandel

Forsikring betingelser:
Forsikringen gjelder én charter leie.

Hva dekkes?:
Dersom hverken båten dere har leid eller en tilsvarende båt kan gjøres tilgjengelig innen avtalt tid av følgende årsaker:
- Utleieselskap er gått konkurs i perioden mellom tidspunkt for kontraktsinngåelse og reisetidspunkt.
- Båten har fått påført skade eller har sunket.

Be om tilbud